Nyheder

Nyheder

Vi bringer nyheder, som er værd at kende for ældre i Albertslund. Det betyder, at nogle af nyhederne indeholder andre meninger end Ældrerådets. Hvis du har en nyhed, som bør bringes på hjemmesiden, så send en mail til redaktøren.

Når nyhederne er blevet gamle, sletter vi dem.

*** ajourført 8. november 2018  ***

8. november
Seniorboliger
Fællesheden vil opføre seniorboliger på 3 grunde i Albertslund. Ældrerådet vil følge projektet nøje.
Se AP

***

3. november
Danmark spiser stadig sammen
Den årlige spis-sammen uge er i år fra mandag den 5. november til søndag den 11. november.
Dags dato er der ikke registreret spis-sammen tilbud i Albertslund.
Se Folkebevægelsen mod Ensomhed.
Ikke desto mindre er der garanteret spis-sammen arrangementer i Albertslund igen i år. Det var der i hvert fald sidste år. Det er bare lidt svært at finde dem, hvis de ikke annonceres.

***

2. november 2018
Albertslund biografen kan læse højt
Vi er både gamle og unge, som har det svært med at læse undertekster på film.
I Albertslund Bio kan man få læst underteksterne højt ved hjælp af en Smartphone.
Man skal bare bede om det, når man køber billet.
Se AP.

***

30. oktober
HURRA, længere åbningstid på hovedbiblioteket!
Kultur- og Fritidsudvalget i kommunen har besluttet, at der nu skal være længere åbent på biblioteket.
Det er en service, som også 60+ere kan have glæde af.
Se AP.

***

29. oktober 2018
Nu er CURA kommet til Albertslund

Kommunen har taget et nyt it-system i brug, som hedder CURA. I systemet kan hjemmeplejen, Genoptræningen og andre omsorgspersoner  indberette, hvilke ydelser de har givet borgeren og hvorfor.
CURA er tilgængeligt for alle omsorgspersoner i kommunen, og de kan derfor alle se, hvem der har hjulpet borgeren med hvad. Det giver dem et godt udgangspunkt for at hjælpe borgeren med lige netop det, der er brug for, når de møder ham/hende.

CURA er et nyt it-system, og kommunen håber på at det hurtigt bliver en gevinst for ældreomsorgen i Albertslund.
Se artikel i AP.

*** 

25 oktober 2018
Nu er der lavet en plan for Albertslund Centrum
Mange af os kommer der, og der er ikke så meget gang i AC som i gamle dage. 
Læs i AP hvad planen går ud på.

***

23. oktober 2018
Gårdhusrenoveringerne snart slut
AP kan fortælle om tilfredse beboere, der har været igennem renoveringen. Et af Ældrerådets medlemmer var en af dem, der blev renoveret, og hun hører til de utilfredse.

Det er BO-VEST, der har stået for entreprisen, og man må håbe, at BO-VEST har læst på lektien, når der om ikke så længe gennemføres renoveringer i Hyldespjældet og Galgebakken og resten af Syd.

Det er en kommunal opgave at bistå ældre beboere, når de bliver renoveret, og kommunen kan bestemt også gøre det bedre ved fremtidige renoveringer.

Ældrerådet vil holde øje med renoveringerne.

Se artikel i AP.

***

10. oktober 2018
Redaktionen af Ældrerådets hjemmeside er blevet udvidet
Den består nu af Lise Buchardt og Lars Messell.
AP 

Det betyder flere kræfter til af holde nyhederne ajour.
Og så følger vi med i hvilke dele af hjemmesiden, der især har læsernes interesse. Dem gør vi noget ekstra ud af.

***

16. september 2018
Nye boliger på Albo-grunden
Kommunen har nu indgået aftale om at få bygget boliger på den grund hvor Albo lå.
AP fortæller dog intet om, hvad huslejen i de nye boliger kommer op på.
AP