Nyheder

Nyheder

Vi bringer nyheder, som er værd at kende for ældre i Albertslund. Det betyder, at nogle af nyhederne indeholder andre meninger end Ældrerådets. Hvis du har en nyhed, som bør bringes på hjemmesiden, så send en mail til redaktøren.

Når nyhederne er blevet gamle, sletter vi dem.

*** ajourført 17. september 2018  ***

17. september 2018
Venteliste på plejehjemspladser i Albertslund
Der har nu i mere end et år været venteliste på plejehjemspladser i Albertslund.

Efter Ældrerådets mening føjer regeringen spot til skade ved at bruge penge på at oprette en såkaldt Plejehjemsportal, hvor plejehjemmene beskriver, hvilke tilbud der er på deres plejehjem.

Spot til skade, fordi der mangler plejehjemspladser overalt  i Danmark.

Ældreminister Thyra Frank forsøgte uden held at overbevise repræsentanter fra hovdstadsregionens Ældreråd om det modsatte.

Repræsentanter fra Ældrerådet i Albertslund deltog i et  velbesøgt møde med ministeren og gik skuffede hjem.

Fis i en hornlygte! Spildte Guds ord på BalleLars!

Ældrerådet venter fortsat på, at Albertslund Kommune får nedbragt sin venteliste. 

Albertslund Kommune

***

16. september 2018
Nye boliger på Albo-grunden
Kommunen har nu indgået aftale om at få bygget boliger på den grund hvor Albo lå.
AP fortæller dog intet om, hvad huslejen i de nye boliger kommer op på.
AP

***

13. september 2018
Brandsikkerhed
ÆldreSagen påpeger, at plejehjem skal bedre brandsikres.
Ældrerådet har spurgt kommunen om forholdene i Albertslund.
Politiken

***

4. september 2018
De svage ældre har det ikke godt
I et debatindlæg fortæller en albertslunder om passive foreninger og tilbud, som de svage ældre ikke bruger. Han fortæller, at der er for lidt liv på plejehjemmene.
A
P

***

20. august 2018
Kommunen vil kigge adgangsforhold til busstoppestederne efter i sømmene
Miljø- og Byudvalget har møde i morgen. I  dagsordenen for mødet orienterer forvaltningen udvalget om, at man vil udarbejde en trangfølgeplan for udbedring af adgangsforholdene.
Miljø- og Byudvalgets mødedagsorden

***

16. august 2018
Sundhedshuse er det nye sort
Samarbejdet om borgernes sundhed skal styrkes. Danske Ældreråd har taget "sundhedshuse" op som et tema.
Danske Ældreråd

 ***

9. august 2018
Kommunerne yder mindre hjemmehjælp end for 10 år siden
Danmarks Statistik fortæller, at der igennem de seneste 10 år er sket et fald i hjemmehjælp til hjemmeboende ældre. 
ÆLDRESAGEN

Ældrerådet vil spørge kommunen, om det også er tilfældet i Albertslund, og om kommunen fortsat bevilger den hjemmehjælp, der er brug for.

***

9. august 2018
Albertshøjs Venner inviterede på tur til Bakken
De ældre fik besøgt Korsbæk og var på Peter Lieps Hus.
Nordea Fonden havde givet et tilskud til finansiering af turen.
AP

***

5. august 2018
Thyra Frank vil fjerne kontrol
Regeringen har fremlagt et lovforslag, der kan forringe kontrollen med kvaliteten af hjemmepleje og hjemmehjælp.

Danske Ældreråd er modstander af dette forslag.
Danske Ældreråd

***

2. august 2018
Dejligt med gode mellemmadder
På Albertshøj og på Humlehusene har Det Danske Madhus før sommerferien taget beboerne med på råd for at finde ud af, hvordan de gode mellemmadder skal smage.

Ældrerådet ser det som et fint initiativ fra kommunens side, og regner med at blive orienteret om, hvordan de fremtidige mellemmadder vil blive skruet sammen.
AP

***

30. juli 2018:
Sundhedshuset er en skændsel …
Debatindlæg i AP om ting, som det ikke har været muligt at gøre i Albertshøj, selvom det ville have givet plejecentret mere sjæl.
AP

***

10. juli 2018
Akutsygepleje til borgere i eget hjem
Fra 1. juli har der været etableret en akuttjeneste til borgere i eget hjem, som står for at blive hospitalsindlagt med akutte problemer.

Ordningen er kommet godt fra start og har gjort det muligt at forebygge unødvendige hospitalsindlæggelser.
AP

***

12. juni 2018
Diabetes 2018-20
Sundhedsstyrelsen har fået bevilget penge i en satspulje til projekter, der hjælper særligt sårbare diabetespatienter. 

Kommuner og Lægernes Almene Praksis kan søge projektpenge.

Ældrerådet håber, at Albertslund Kommune og Almen Praksis lægger billet ind med et projekt.
Sundhedsstyrelsen

***

17. maj 2018
Busstoppesteder
Der er udkommet en rapport om adgangsforholdene til busstoppesteder i Albertslund. Rapporten viser, at de ikke er handicapvenlige og opfordrer kommunen til at bringe forholdene i orden.

***

17. maj 2018
Der mangler fodgængerfelter ved busstoppestederne
I et Debatindlæg i AP bliver der gjort opmærksom på, at der mangler fodgængerovergange ved mange af stoppestederne.
AP

***

 

19. april 2018
Hvor bli'r 60+ af?
Flere har spurgt os, hvorfor de ikke har modtaget det sædvanlige nummer af 60+ i marts måned.
Forklaringen er, at vi har måttet se i øjnene, at vi ikke har råd til at få bladet runddelt.
Vi vil søge kommunen om bevilling til ekstraudgifterne. 

***