Nyheder

Nyheder

Vi bringer nyheder, som er værd at kende for ældre i Albertslund. Det betyder, at nogle af nyhederne indeholder andre meninger end Ældrerådets. Hvis du har en nyhed, som bør bringes på hjemmesiden, så send en mail til redaktøren.

 

Når nyhederne er blevet gamle sletter vi dem.

 *** ajourført 28. november 2017  *** 


Valget den 21. november

Ældrerådets beretning om sit arbejde de sidste 4 år.

De 13 kandidater til Ældrerådet.

Stemmeprocenten var desværre lavere end for 4 år siden.

2013: 68% afgav stemme.
2017: 60% afgav stemme.

Det er måske, fordi Ældrerådet ikke har været dygtige nok til at holde 60+'erne orienteret om, hvad de arbejder med, og hvilke resultater der kommer ud af Ældrerådets indsats. 


***

19. oktober
Det åbne Aktivitetscenter fortsætter
Kommunalbestyrelsen har besluttet at rive ALBO ned, så pr. 1. december flytter de Det åbne Aktivitetscenter til Gate 11 over for Kvickly. I Ældrerådet er vi glade for, at kommunalbestyrelsen har fundet en løsning og givet håndslag på, at madtilbuddet i det åbne Aktivitetstilbud flytter med. Madtilbuddet er så efterspurgt, at der i virkeligheden måske er brug for et sådant madtilbud 2 steder i kommunen.

AP

***

19. oktober
Kroppen har brug for vand
Hvis man drikker for lidt vand, går der kludder i kroppen. Det kan fx betyde, at balancesystemet i ørerne ikke virker, og så falder man måske og kommer til skade.

Albertslund har i samarbejde med Esbjerg Kommune iværksat et projekt, der skal forhindre, at gamle mennesker bliver dehydrerede.

I Ældrerådet venter vi spændt på meldinger om, hvad det egentlig er for et projekt, og om det ser ud til at virke.

AP

***

13. oktober
"Min Livshistorie"
Staten har bevilget satspuljemldler til 12 projekter i 13 kommuner, der skal hjælpe med at få skrevet demente ældres livshistorie.

Albertslund er ikke med. Ældrerådet har i den sag ikke været hurtige nok tl at udarbejde en projektansøgning i samarbejde med "Min Livshistorie".

Ikke desto mindre kan man bruge "Min Livshistorie" ved at gå ind på https://www.minlivshistorie.dk/.

***

7. juli
Når køleskabet pludselig er tomt
Albertslund Kommune er kommet med i et projekt, som skal sørge for mad i køleskabet til hjemmeboende ældre, der er kommet hjem fra hospitalet.

Vi regner med at blive nærmere orienteret om dette projekt i Ældrerådet.

AP

***