Nyheder

Nyheder

Vi bringer nyheder, som er værd at kende for ældre i Albertslund. Det betyder, at nogle af nyhederne indeholder andre meninger end Ældrerådets. Hvis du har en nyhed, som bør bringes på hjemmesiden, så send en mail til redaktøren.

 

Når nyhederne er blevet gamle sletter vi dem.

 *** ajourført 1. marts 2018  ***

1. marts
Støt de pårørende
Det tænker man, når man læser om Alzheimer undersøgelse af pårørende til mennesker med demens.
Magasinet Pleje


31. januar
Statskassen åben igen
I finanslov 2018 har Folketinget besluttet, at der skal gives et øremærket tilskud til ansættelse af yderligere personale i plejecentre og hjemmepleje m.v.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund kan lægge billet ind på at få et tilskud på lidt over 2 millioner.

I Ældrerådet regner vi med at blive taget med på råd om, hvordan dette tilskud bedst kan anvendes.
Se Sundheds-ældreministeriets fordelingsnøgle.

 

24. februar
Sundhedstjek på biblioteket
Man kan få tjekket n hel del ting på biblioteket den 3. marts
Apoteket målet blodtryk og blodsukker osv.
Det er specielt et tilbud til dem, der først går til læge, når de har det dårligt. Måske har kroppen det ikke så godt, som an går og tror.
AP

 

21. februar 2018
I stedet for en sovepille
Der er nu sat døgnrytmelys op på Albertshøj.

Håbet er, at det vil give beboerne en bedre nattesøvn.
Ældrerådet venter spændt på at høre, om forsøget indfrier forventningerne.
AP


19. februar
Seniorbolig til villaejerne
Kommunen prøver at skaffe seniorboliger, som er til at betale.
Håbet er, at det vil hjælpe mange ældre fra en villa som er blevet for stor.
AP


18. oktober 2017
Kroppen har brug for vand
Hvis man drikker for lidt vand, går der kludder i kroppen. Det kan fx betyde, at balancesystemet i ørerne ikke virker, og så falder man måske og kommer til skade.

Albertslund har i samarbejde med Esbjerg Kommune iværksat et projekt, der skal forhindre, at gamle mennesker bliver dehydrerede.

I Ældrerådet venter vi spændt på meldinger om, hvad det egentlig er for et projekt, og om det ser ud til at virke.
AP


7. juli 2017
Når køleskabet pludselig er tomt
Albertslund Kommune er kommet med i et projekt, som skal sørge for mad i køleskabet til hjemmeboende ældre, der er kommet hjem fra hospitalet.

Vi regner med at blive nærmere orienteret om dette projekt i Ældrerådet.
AP

***